Asociația C.A.R. Regiunea Vest

30 de ani de eforturi pentru incluziune financiară

Istoria AsCAR RV spusă pe scurt

Mai bine de 30 de ani de activitate

La doar câteva luni după revoluția din anul 1989, sistemul caselor de ajutor reciproc se reorganizează, ieșind de sub tutela sindicatelor, în umbra cărora funcționau din anul 1948. La data de 26 aprilie 1990 se înființează ASOCIAȚIA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, asociație care cuprindea un număr de 159 case de ajutor reciproc organizate de regulă pe lângă marile întreprinderi hunedorene dar și din alte sectoare ale economiei locale.

O altă etapă semnificativă în evoluția caselor de ajutor reciproc o reprezintă apariția Legii nr 122/ 1996 cu modificările și completările ulterioare, care consacră casele de ajutor reciproc și le oferă cadrul juridic de desfășurare a activității. Ca urmare a apariției legii de organizare și funcționare a caselor de ajutor reciproc, are loc o modificare și în forma de organizare a asociației județene, ea fiind înscrisă la Tribunalul Hunedoara sub noua de numire de UNIUNEA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAȚILOR DIN JUDEȚUL HUNEDOARA.

Fiind preocupată de dezvoltarea caselor afiliate, uniunea susține externalizarea caselor de ajutor reciproc din cadrul întreprinderilor unde funcționau,  încurajează fuziunea caselor mici și constituirea unor entități puternice precum și schimbarea denumirii lor, în acest fel detașându-se total de vechile întreprinderi, multe dintre ele încetându-și activitatea în acea perioadă.

Au mai avut loc și alte modificări ale denumirii, impuse de modificările legislative dar și de realitatea conjucturală de funcționare în sprijinul caselor de ajutor reciproc afiliate, iar de la data de 10 ianuarie 2020, Conferința extraordinară a membrilor Hotărăște schimbarea denumirii în ASOCIAȚIA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC REGIUNEA VEST.

Organizații membre
0
Sucursale C.A.R.
0
Membri C.A.R.
0 K
Lei împrumuturi
0 M

AsCAR și Codul European de bună Conduită

Economist Petrucean Ramona, Președinte al Asociației C.A.R. Regiunea Vest

Codul European de Bună Conduită în Microfinanțare

Încă de la începuturile sale, organizația noastră a militat pentru progresul caselor de ajutor reciproc din componența sa. A impus noi standarde, a făcut eforturi pentru digitalizarea activității și în ultimii ani pentru o bună reprezentare pe plan internațional. Totuși, toate demersurile făcute la nivelul AsCAR Regiunea Vest nu ar fi fost complete fără adoptarea standardelor europene în ceea ce privește finanțarea, guvernanța, adaptarea sistemului informatic și a celor mai bune practici în materie de micro finanțare. Acest lucru este dus la îndeplinire prin adoptarea a majorității CAR afiliate a Codului European de Bună Conduită, standard de excelență la nivel European. Intră în competența și datoria noastră să promovăm adoptarea acestui Cod și de către celelalte instituții afiliate pentru ca acestea să poată îndeplini cele mai înalte standarde în relația cu membrii lor.

Servicii oferite organizațiilor membre

Audit extern

Asigură verificarea periodică a activității caselor de ajutor reciproc, îndrumarea de specialitate și analiza realizării indicatorilor de prudențialitate și performanță precum și a celor prevăzuți de Codul European de bune practici în Microfinanțare.

Consultanță

Având o echipă de profesioniști asigurăm consultanță în domeniul economic, fiscal, juridic, informatic și nu numai. De asemenea, organizația noastră facilitează accesul la o gamă variată de consultanți interni și externi pe diverse subiecte.

Finanțare

Prin intermediul Fondului de lichidități asigură echilibrul de lichiditate acoperind necesarul de finanțare ale caselor de ajutor reciproc afiliate prin absorbirea surplusului de lichiditate de la alte C.A.R. și redistribuirea acestuia.

Studii de piață

Sprijină casele de ajutor reciproc în procesul de extindere teritorială, recomandând zonele cu potențial de dezvoltare, asigură studii cu privire la nivelul dobânzii active și pasive din piața financiară.

Cursuri de specialitate

Anual, în baza unui program bine stabilit se organizează diferite cursuri de pregătire profesională atât pentru personalul de execuție cât și pentru cel de conducere, contactând cei mai prestigioși lectori.

Reprezentare internațională

Conform statului reprezintă casele de ajutor reciproc afiliate atât la nivel național cât și internațional fiind afiliată încă din anul 2009 la EMN (European Microfinance Network) fiind o prezență activă și unanim recunoscută în cadrul acestui organism european.

Sprijin juridic

Asigură consultață juridică permanentă. Organizațiile membre sunt informate cu regularitate despre modificările legislative aplicabile domeniului nostru de activitate.

Dezvoltarea capacităților

Urmărește permanent dezvoltarea și consolidarea caselor de ajutor reciproc afiliate, promovarea celor mai bune metode de dezvoltare și totodată împărtășirea celor mai bune practici în activitate.

Casa de ajutor reciproc

Casele de ajutor reciproc sunt organizații de economisire și creditare care își propun să ofere membrilor lor posibilitatea de a economisi bani și de a accesa împrumuturi cu dobânzi mai mici decât cele practicate de instituțiile financiare tradiționale. Aceste organizații funcționează în baza unui sistem de ajutor reciproc între membri lor, prin care fiecare membru contribuie cu o sumă lunară fixă și are dreptul să acceseze împrumuturi în funcție de valoarea contribuției sale și de durata de timp pentru care a fost membru al organizației. Casele de ajutor reciproc sunt o alternativă populară și accesibilă la instituțiile bancare tradiționale.

Uniți prin tradiție și valori

Casele de ajutor reciproc au un rol important în societate, mai ales în comunitățile cu venituri reduse sau în țările în curs de dezvoltare. Iată câteva dintre rolurile lor:

  1. Promovarea economisirii: Casele de ajutor reciproc încurajează membrii să economisească bani și să-și gestioneze mai bine finanțele personale. Acest lucru poate fi util pentru a îmbunătăți situația financiară a membrilor și a comunității în ansamblu.

  2. Furnizarea de împrumuturi accesibile: Casele de ajutor reciproc permit membrilor să acceseze împrumuturi la dobânzi mai mici decât cele practicate de instituțiile financiare tradiționale. Acest lucru poate fi util pentru a ajuta membrii să își îndeplinească nevoile financiare imediate, cum ar fi plata unor facturi sau a unor cheltuieli neprevăzute.

  3. Creșterea încrederii și solidarității în comunitate: Casele de ajutor reciproc sunt, de obicei, organizații comunitare, în care membrii se cunosc și se sprijină reciproc. Prin urmare, aceste organizații pot ajuta la dezvoltarea unei mai mari încrederi și solidarități între membrii comunității.

  4. Îmbunătățirea standardelor de viață: Casele de ajutor reciproc pot ajuta membrii să-și îmbunătățească standardul de viață, de exemplu, prin acordarea de împrumuturi pentru începerea unei afaceri sau cumpărarea unei case.

  5. Promovarea dezvoltării economice: Casele de ajutor reciproc pot ajuta la promovarea dezvoltării economice în comunitatea lor, prin acordarea de împrumuturi pentru investiții în afaceri sau proiecte comunitare.

În concluzie, casele de ajutor reciproc au un rol important în promovarea unei mai bune gestionări a finanțelor personale, creșterea încrederii și solidarității în comunitate, îmbunătățirea standardelor de viață și promovarea dezvoltării economice.

Rolul Caselor de Ajutor Reciproc în societate