Termeni și condiții de utilizare a aplicației ASCAR

 1. Informații generale

Acești Termeni de utilizare înglobează termenii și condițiile de utilizare a aplicației mobile AsCAR și a funcționalităților puse la dispoziția utilizatorilor (”membrilor C.A.R.”), în vederea vizualizării situațiilor financiare pe fiecare C.A.R. la care sunteți membru, precum și posibilitatea efectuării operațiunilor de plată online.  

Aplicația AsCAR este pusă la dispoziția dumneavoastră de către Asociația Caselor de Ajutor Reciproc Regiunea Vest (denumită în continuare AsCAR RV), iar serviciile puse la dispoziție în cadrul aplicației AsCAR sunt furnizate de către casele de ajutor reciproc la care sunteți membri.

Dacă nu sunteți membru C.A.R., în cadrul aplicației AsCAR găsiți o listă, cu toate casele de ajutor reciproc participante AsCAR RV, pentru a vă facilita posibilitatea de a deveni membru C.A.R.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție și în integralitate acești Termeni de utilizare înainte de a decide acceptarea acestora și de a continua procesul de înregistrare în aplicația AsCAR. Dacă Utilizatorul decide că nu este de acord cu dispozițiile acestor Termeni și Condiții, acesta nu trebuie să acceseze, navigheze sau să folosească aplicația AsCAR și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau alte asemenea din cuprinsul aplicației.

În plus față de cele menționate în acești Termeni și Condiții, utilizatorii aplicației AsCAR vor avea, de asemenea, obligații rezultând din propriile contracte de împrumut, așa cum au fost semnate cu casele de ajutor reciproc, în cazul în care acestea există.

Dacă în orice moment după înregistrarea în aplicația AsCAR, un Utilizator decide că nu mai este de acord cu acești termeni de utilizare, respectivul Utilizator trebuie să dezinstaleze aplicația AsCAR. În cazul în care Utilizatorul nu dezinstalează aplicația, respectiv continuă să o utilizeze, acest lucru va însemna că Utilizatorul este de acord cu acești Termeni și Condiții în orice moment de la acceptarea acestora până la dezinstalarea aplicației AsCAR. 

PRIN APĂSARE BUTONULUI ”SUNT DE ACORD” DE MAI JOS, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA APLICAȚIEI AsCAR ÎN CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN TERMENII DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN AsCAR.

            Prin înregistrarea în aplicație confirmați că aveți 18 ani împliniți și că nu v-a fost interzis dreptul de a utiliza un serviciu de genul oferit de AsCAR.

            AsCAR RV împreună cu CAR participante depun toate eforturile împotriva utilizării necorespunzătoare a acestei aplicații și facilităților acesteia și vor monitoriza modul de utilizare a aplicației pentru a se asigura că acesta corespunde prezenților Termeni și că serviciile nu sunt folosite într-un mod abuziv.

 

 1. Instalare AsCAR și Înregistrare carduri

Utilizatorii pot adăuga în AsCAR orice card emis sub sigla VISA sau MASTERCARD.

Prin intermediul Serviciului de plăți online, AsCAR vă oferă oportunitatea de a avea acces la situația dumneavoastră financiară și de a putea efectua plăți sau a intra în legătură directă cu C.A.R. unde sunteți membru într-un mod facil. Plățile on-line se vor realiza prin platforma pusă la dispoziție de BT.

 

 1. Funcționalități și Servicii

Utilizatorul poate efectua următoarele operațiuni în și prin intermediul aplicației AsCAR:

 • Să aleagă organizația C.A.R. la care este membru și de la care dorește să vizualizeze date;
 • Să solicite cod de activare de la fiecare C.A.R. la care este membru, dacă C.A.R. oferă spre utilizare membrilor săi aplicația mobilă menționată.;
 • Să vadă situația sa financiară pentru fiecare C.A.R. la care este membru:
 • Fondul social acumulat;
 • Momentul ultimei actualizări a situației financiare – aceasta se va face minim odată pe zi;
 • Informații privind tipul, valoarea și soldul împrumutului/împrumuturilor accesate, dacă există
 • Data și valoarea următoarei scadențe.

Utilizatorul va avea și o situație centralizată cu:

 • Economii pentru fiecare C.A.R. în parte;
 • Împrumuturi de la C.A.R.;
 • Mesaje/Notificări generale privind aplicația, sau diverse mesaje personalizate de la C.A.R.

Utilizatorul va avea dreptul să schimbe parola de acces în aplicația AsCAR oricând.

 

 1. Declarații și garanții

            La momentul înregistrării în vederea utilizării AsCAR, declarați și garantați următoarele:

 1. că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării și utilizării aplicației;
 2. Utilizatorul confirmă că are cunoștință că utilizarea plăților on-line sunt uneori asociate cu un oarecare risc. Prin folosirea aplicației AsCAR pentru scopul pentru care a fost creată acest risc este minim.

pentru Utilizator:

 • să nu furnizeze parola de deblocare a aplicației unei terțe persoane. Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a datelor introduse în aplicația AsCAR și a parolei de deblocare a acesteia. Mai mult, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră;
 • în cazul în care Utilizatorul schimbă dispozitivul mobil utilizat, va avea obligația de a șterge de pe respectivul dispozitiv aplicația mobilă AsCAR;
 • în cazul în care parola este accesibilă (sau există riscul să devină accesibilă) terților sau în cazul furtului dispozitivului mobil sau în orice altă situație de natură să permită utilizarea aplicației mobile, de o altă persoană decât Utilizatorul, acesta din urmă va avea obligația de a notifica de îndată AsCAR RV la adresa de e-mail office@utcar.ro și/sau laA.R. la care este membru;
 • un Utilizator care încalcă obligațiile menționate în prezenta clauză b) va fi ținut răspunzător și va suporta consecințele respectivelor încălcări.
 1. să actualizați sistemul de operare conform recomandărilor producătorului și să utilizați doar versiunile oficiale ale sistemului de operare furnizat de producător;
 2. să nu inhibați protecțiile de securitate a sistemelor de operare recomandate de producătorul de telefoane;
 3. că veți instala AsCAR doar din magazinele dedicate – Google Play Store sau App Strore, publicate de AsCAR RV;
 4. să nu instalați aplicații din surse neoficiale, deoarece acestea ar putea compromite securitatea aplicației;
 5. să se asigure că orice date introduse în aplicație sunt corecte și complete;
 6. că nu veți încălca orice drept prevăzut de lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, dreptul privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora;
 7. că nu veți utiliza conținutul aplicației pentru a le revinde, distribui sau folosi serviciile oferite;
 8. confirmați că ați citit prezenții Termeni de utilizare, că sunteți de acord cu aceștia și cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul AsCAR, în vederea utilizării aplicației;
 9. prin utilizarea aplicației nu veți încălca nicio lege sau regulament al țării în care domiciliați, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și regulamentelor locale aplicabile.

 

 1. Informații personale

Pentru scopul înregistrării și la momentul utilizării aplicației mobile, Utilizatorul va  furniza

către AsCAR RV următoarele date cu caracter personal: cod numeric personal, nume, prenume, număr de telefon, adresă email, adresă domiciliu.

            Datele biometrice ale Utilizatorului aferente amprentei/recunoașterii faciale nu vor fi prelucrate în aplicația AsCAR și AsCAR RV nu va avea acces la acestea. Acestea vor fi utilizate și stocate pe dispozitivul mobil pe care este instalată aplicația AsCAR.

            Datele cu caracter personal aparținând Utilizatorului vor fi prelucrate și gestionate pentru scopul furnizării serviciilor descrise în acești Termeni și Condiții și pentru scopul prevenirii fraudelor și spălării banilor.

            Nu vom păstra datele dumneavoastră mai mul decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

            Toate datele gestionate de aplicația AsCAR vor fi furnizate în mod voluntar de Utilizator pentru scopul înregistrării și utilizării aplicației.

            Utilizatorul va avea obligația de a se familiariza cu politica privind protecția datelor cu caracter personal care conține informații detaliate și exhaustive despre tipurile de date prelucrate, precum și despre scopurile și temeiurile prelucrării acestora. Această Politică formează parte integrantă a acestor Termeni și Condiții și este disponibilă la www.utcar.ro.

 

 1. Încetarea sau modificarea aplicației AsCAR

            Încetarea utilizării AsCAR de către utilizator poate interveni în următoarele situații:

 1. la inițiativa utilizatorului, prin dezinstalarea aplicației de pe dispozitivul dumneavoastră;
 2. din inițiativa AsCAR RV și/sau a C.A.R. la care aveți calitatea de membru, dacă se constată că utilizatorul nu respectă regulile unei conduite adecvate care poate aduce prejudicii de orice natură instituțiilor mai sus menționate, precum și prezenții Termeni și Condiții;
 3. când încetează relația dintre Utilizator, membru și C.A.R.

De asemenea, AsCAR RV își rezervă dreptul să poată suspenda sau modifica AsCAR imediat, din orice motiv, inclusiv când necesită lucrări de reparații sau întreținere. Putem să adăugăm periodic funcții noi și nu avem obligația să oferim nicio funcție anumită prin AsCAR. Putem să retragem AsCAR, însă în acest caz va vom anunță cu cel puțin 30 de zile înainte.

Putem să modificăm oricând acești Termeni, publicând Termenii modificați în aplicația AsCAR. În acest caz utilizatorii vor fi notificați prin e-mail sau mesaje în aplicație, utilizând datele de contact care se regăsesc în evidențele instituției. De la momentul notificării sau, după caz, de la dată indicată în notificare că fiind cea de la care se modifică acești Termeni, tuturor utilizatorilor le va fi aplicabilă versiunea actualizată a acestora. Mai mult, atâta timp cât aplicația este instalată în dispozitivul dumneavoastră mobil considerăm acceptate termenii și condițiile de utilizare a aplicației.

Dacă nu veți fi de acord cu Termenii revizuiți, puteți dezinstala oricând aplicația AsCAR, cu efect imediat.

În cazul în care, vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispoziție în aplicație, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezențele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele clauze.

 

 1. Proprietatea intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafică, conținutul aplicației sunt proprietatea AsCAR Rv sau a C.A.R. ce oferă aplicația.

Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în aplicație conține informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informațiile și / sau materialele audio-video la care are acces că urmare a utilizării acestei aplicații, în parte sau complet.

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul aplicației.

 

 1. Pentru ce nu suntem responsabili

Furnizăm AsCAR doar pentru uzul dumneavoastră personal. Nu toate serviciile AsCAR vor funcționa cu toate echipamentele mobile.

Vă dați acceptul că aplicația nu va fi livrată fără erori sau în mod continuu, că unele imperfecțiuni nu vor fi corectate la momentul apariției lor.

Utilizatorul aplicației este responsabil pentru utilizarea aplicației. AsCAR RV și C.A.R. afiliate nu pot fi ținute responsabile pentru efectele generate de utilizarea aplicației de către utilizator sau terți, de costurile generate de utilizarea aplicației sau de accesul terților la anumite informații personale și / sau confidențiale sau a datelor cu caracter personal prin intermediul aplicației. Pentru limitarea unor potențiale prejudicii aduse de utilizarea aplicației de către terți, AsCAR RV vă recomandă să nu înstrăinați / împrumutați telefonul, să nu divulgați parola de acces în aplicație și să nu oferiți cardul altor persoane.

AsCAR RV și C.A.R. nu pot controla sistemul de operare al telefonului folosit de către dumneavoastră. Astfel acestea nu sunt responsabile de niciun fel de prejudicii cauzate telefonului mobil, incluzând dar fără a se limita la orice breșă de securitate cauzate de viruși, erori, înșelăciuni, falsificare, omitere, întrerupere, defecțiune, întârziere în operațiuni sau transmisiuni, linii computerizate sau cădere a rețelei sau orice altă defecțiune tehnică produsă.

Astfel, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau dauna pe care noi sau dumneavoastră nu am putut să o prevedem în limite rezonabile la dată la care ați început să folosiți AsCAR sau care nu se află sub controlul nostru.

De asemenea, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună (morală sau patrimonială) datorată nerespectării prezenților Termeni și Condiții.

 

 1. Legea aplicabilă

Termenii și condițiile de utilizare a aplicației AsCAR, așa cum sunt prezentați în prezentul document, sunt și vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea română.

În cazul apariției unui conflict / neînțelegeri legată de utilizarea aplicației, vom încerca soluționarea conflictului respectiv pe cale amiabilă, negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credință.

Toate disputele vor fi soluționate în instanțele competente din municipiul Deva, cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare specifică o altă jurisdicție exclusivă pentru dumneavoastră.

 

 1. Asistență

Pentru orice problemă de funcționare sau conformitate vă recomandăm să intrați în legătură directă cu C.A.R. unde sunteți membru.

 

 1. Forță majoră și cazul fortuit

AsCAR RV și C.A.R. la care sunteți membri nu sunt răspunzătoare față de utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligații în caz de forță majoră / caz fortuit și în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul său, și nici pentru operarea/funcționarea/conexiunea oricărei rețele mobile sau de internet, naționale sau străine, necesare pentru utilizarea aplicației AsCAR.

Caz de forță majoră / de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluție, insurecție, acțiuni sau amenințări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acțiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgențe publice sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul instituțiilor.

 

            Termenii și condițiile de utilizare a aplicației mobile AsCAR sunt în vigoare începând cu momentul instalării aplicației.

 

Prin continuarea instalării aplicației mobile AsCAR confirmați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile stipulate în prezentul document și cu Politica privind prelucrarea datelor personale.