Membrii AsCAR Regiunea Vest

Doar uniți suntem puternici

Economist Petreanu Paul, Director General al Asociației C.A.R. Regiunea Vest

Doar uniți suntem puternici: este deviza cu care încă din 1990 s-a plecat pe drumul  dezvoltării și consolidării activității de creditare cu titlu profesional. Această deviză poate fi privită din două perspective:

  • Unirea caselor mici în unități performate, conduse după principiile unui management modern, în care primează relația cu membrii CAR, oferirea celor mai bune produse de creditare și în cel mai scurt timp de la depunerea unei cereri de împrumut. Chiar dacă s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, fuzionarea caselor mici cu alte entități performate a condus la constituirea unor instituții financiare performante, puternic capitalizate, care au rezistat multor provocări amintind doar criza financiară din anii 2007-2008 sau mai recent pandemiei COVID, care a impus cele mai drastice restricții de circulație a persoanelor și care a generat probleme angajaților din mai multe sectoare ale economiei naționale, mulți dintre ei cu împrumuturi în derulare la casele de ajutor reciproc.
  • Buna colaborare a caselor de ajutor reciproc afiliate, legate printr-un liant de către conducerea executivă a Asociației, ceea ce a făcut ca cele mai bune idei să se împărtășească în cadrul întâlnirilor de lucru ale Consiliului director, să se adapteze la specificul fiecărei unități și să conducă la performanțe de neegalat recunoscute la nivel național și internațional.
Lupea Septimiu

C.A.R. ROMSILVA

Cateva cuvinte despre misiunea noastră

Economist Răscolean Călin, Director Economic al Asociației C.A.R. Regiunea Vest

Principiile asociative pe baza cărora s-au constituit şi funcţionează casele de ajutor reciproc au pătruns în România sub influenţa lumii occidentale. În zona Transilvaniei s-au constituit astfel de asociaţii încă din secolul al XVIII – lea, urmând modelul breslelor care aveau şi un caracter de întrajutorare.

Recent, în urma unei cercetări documentare în Arhivele statului, s-a descoperit constituirea unei asociații de întrajutorare după modelul german ”Bruderlade” în localitatea Săcărâmb – comuna Certeju de Sus, la data de 1 octombrie 1892, cu aprobarea Ministerului de finanțe de la Budapesta – document tradus în limba română și autentificat de notar în anul 1928.

După mai mult de un secol de funcționare sub diverse reglementări legislative și de subordonare, la începutul anului 1990, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor au ieşit de sub controlul sindicatelor, obţinând prin instanţele judecătoreşti calitatera de persoane juridice independente în raport cu organele administraţiei, cu sindicatele şi partidele. Ele s-au asociat în uniuni teritoriale judeţene, care la rândul lor au constituit Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România.

Uniunile de credit denumite în România case de ajutor reciproc sunt asociaţii autonome de persoane, reunite în mod voluntar, în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei înstituţii controlate în mod democratic.

Casele de Ajutor Reciproc respectă o serie de principii de bază precum: asocierea voluntară şi deschisă, controlul democratic al activității de către membri, participarea economică a membrilor, autonomia, independenţa, educarea şi instruirea membrilor.